Fara e Flliqt Official

Fara e Flliqt Official

Kanali i vetëm zyrtar i Farës së Flliqt i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Farës së Flliqt, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme:ONIMA:
[email protected]
Fara e flliqt:
[email protected]

© 2020 ONIMA. All rights reserved

Видео
RSworld